-nadzór budowlany i kierowanie budowami

-nadzory inwestorskie nad realizacjami

-przeprowadzanie procedur odbiorowych
związanych z zakończeniem budowy

-dopuszczanie budynku do użytkowania

Strona Glowna